Podejście

ARMESCO postrzega każdą maszynę jako system mechatroniczny, tj. zintegrowany system modelowania, mechaniki precyzyjnej, elektroniki i oprogramowania w pełnym cyklu jej życia,
tzn. koncepcji, projektu, wykonania i serwisu urządzenia.
Każdy nasz projekt jest realizowany przy aktywnej współpracy z Klientam z priorytetowym traktowaniem harmonogramu dostaw i usług.
Każdy nasz produkt odpowiada indywidualnym wymaganiom Klienta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa maszyn.
Każda nasza usługa zawiera wsparcie wdrożeniowe i serwisowe u Klienta z dostawą pełnej dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn.