Podejście

ARMESCO postrzega każdą maszynę jako system mechatroniczny, tj. zintegrowany system modelowania, mechaniki precyzyjnej, elektroniki i oprogramowania w pełnym cyklu jej życia, tzn. koncepcji, projektu, wykonania i serwisu urządzenia. Każdy nasz projekt jest realizowany przy aktywnej współpracy z Klientami oraz priorytetowym traktowaniem harmonogramu dostaw i usług. Każdy nasz produkt odpowiada indywidualnym wymaganiom Klienta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa maszyn. Każda nasza usługa zawiera wsparcie wdrożeniowe i serwisowe u Klienta z dostawą pełnej dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn.